Loading

รู้จักแบรนด์สุขนิเวศน์

Baan Sukniwate


    เราเชื่อว่า "บ้าน คือ พื้นที่ของความสุข" ไม่ว่าจะบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม หรือที่อยู่อาศัยแบบใด เรามีแนวคิดหลักว่า "ที่บ้าน...ความสุขจะต้องเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุด" ดังนั้นเราจึงมุ่งสร้างสรรค์ บ้านให้ตอบโจทย์การใช้สอยให้มากที่สุดและง่ายที่สุด อยู่ในทำเลที่เชื่อมต่อความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว ในราคาที่สัมผัสได้
    ในปี 2546 สุขนิเวศน์ ได้เริ่มต้นขึ้นที่บ้านสุขนิเวศน์-สุขสวัสดิ์ และขยายโครงการอื่นๆ ในกรุงเทพฯ หลังจากนั้นเราขยายโครงการออกมายังปริมณฑลและภาคตะวันนออกอีกมากมาย วันนี้เรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขยายโครงการต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อ สร้างบ้านที่เป็นสุขนิเวศน์อย่างแท้จริง

สุขนิเวศน์...ความสุขที่คุณสัมผัสได้