Loading

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดของงาน

♦ จัดเตรียมเอกสารการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
♦ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท
♦ เดินทางติดต่องานตามหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อัตรา
1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
3. ปรับค่าจ้างประจำปี
4. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
5. ค่าน้ำมัน (กรณีออกไปทำงานนอกสถานที่)
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. วันลาพักร้อนประจำปี 6 วัน
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (งานเลี้ยงปีใหม่)
9. ลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วัน/ปี (สำหรับพนักงานที่ผ่านการทดลองงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์
• มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
• มีประสบการณ์งานนิติกรรม การติดต่อหน่วยงานราชการโครงการอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใจรักการบริการ
• บุคลิกดี มีความรับผิดชอบ
• สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้ดี

ติดต่อ :
คุณปาณิสรา, คุณนภัทร, คุณอรวรรณ
บ้านสุขนิเวศน์และบริษัทในเครือ
โครงการแอมพิโอ ถนนสาย 36 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.
โทร 095 553 5877
แฟกซ์ 038 110 986
​อีเมล Hr_sirisahome@hotmail.com

ตำแหน่ง : พนักงานขายโครงการสัตหีบ, พัทยา, บางแสน
รายละเอียดของงาน
**พนักงานขายประจำสำนักงานขาย
♦ ให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า
♦ ต้อนรับและให้บริการลูกค้าและผู้มาเยือน
♦ ปิดการขาย, จอง และจัดทำเอกสารสัญญา
♦ รับค่างวด จัดทำเอกสารใบเสร็จ
♦ ติดตามความคืบหน้าของสินค้าเพื่อแจ้งลูกค้าจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า
♦ บริการหลังการขาย
♦ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กร
♦ มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด
♦ ดูแลจัดทำเอกสาร สื่อสารการตลาด สื่อการขาย
♦ จัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานจัดบูธ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อัตรา
หลายอัตรา

เงินเดือน :
ตามฐานบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
3. ปรับค่าจ้างประจำปี
4. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
5. ค่าน้ำมัน (กรณีออกไปทำงานนอกสถานที่)
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. วันลาพักร้อนประจำปี 6 วัน
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (งานเลี้ยงปีใหม่)
9. ลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วัน/ปี (สำหรับพนักงานที่ผ่านการทดลองงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
• รักงานขายและงานบริการ
• บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบ
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
• หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงาน 6 วัน ทำงานวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หยุดวันธรรมดาได้ 

ติดต่อ :
คุณปาณิสรา, คุณนภัทร, คุณอรวรรณ
บ้านสุขนิเวศน์และบริษัทในเครือ
โครงการแอมพิโอ ถนนสาย 36 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.
โทร 095 553 5877
แฟกซ์ 038 110 98
​อีเมล Hr_sirisahome@hotmail.com

ตำแหน่ง : วิศวกร / โฟร์แมนโครงการสัตหีบ พัทยา

รายละเอียดของงาน : ตำแหน่งวิศวกร

♦ ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรรให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนดและมีคุณภาพ
♦ ประมาณการวัสดุก่อสร้างทั้งโครงการและวางแผนการก่อสร้าง
♦ จัดทำราคางาน ถอดปริมาณวัสดุ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
♦ ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและหัวหน้างานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
♦ จัดทำ Shop Drawing ได้ตรงตามแบบที่ต้องการ
♦ สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Survey)
♦ สามารถบริการงานตึก | คอนโดได้

รายละเอียดของงาน : ตำแหน่งโฟร์แมน
♦ ดูแลซ่อมบำรุงงานภายในโครงการ
♦ ดูควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนดและมีคุณภาพ
♦ ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายอื่น ๆ
♦ รับผิดชอบงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
โฟร์แมน (ประจำโครงการพัทยา, บ่อวิน พันสเด็จนอก, มาบข่า ระยอง)
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อัตรา
2 อัตรา

เงินเดือน :
ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
3. ปรับค่าจ้างประจำปี
4. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
5. ค่าน้ำมัน (กรณีออกไปทำงานนอกสถานที่)
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. วันลาพักร้อนประจำปี 6 วัน
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (งานเลี้ยงปีใหม่)
9. ลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วัน/ปี (สำหรับพนักงานที่ผ่านการทดลองงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
• สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และ Microsoft Office
• มีประสบการณ์ในการสำรวจพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง (Survey)
• มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
• ถอดแบบงานและประเมินราคาการก่อสร้างได้
• มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีขึ้นไป

ติดต่อ :
คุณปาณิสรา, คุณนภัทร, คุณอรวรรณ
บ้านสุขนิเวศน์และบริษัทในเครือ
โครงการแอมพิโอ ถนนสาย 36 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.
โทร 095 553 5877
แฟกซ์ 038 110 986
อีเมล Hr_sirisahome@hotmail.com

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด | ระยอง พัทยา

รายละเอียดของงาน : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด

• วางแผนและหาข้อมูล สนับสนุนกิจกรรมการตลาดของโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อดำเนินการตามแผนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานขายให้ประสบความสำเร็จ
รวมทั้งติดต่องานกับบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมงานการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน
รับสมัครด่วน
ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อัตรา
1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
3. ปรับค่าจ้างประจำปี
4. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
5. ค่าน้ำมัน (กรณีออกไปทำงานนอกสถานที่)
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. วันลาพักร้อนประจำปี 6 วัน
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (งานเลี้ยงปีใหม่)
9. ลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วัน/ปี (สำหรับพนักงานที่ผ่านการทดลองงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
• มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานติดต่อประสานงานได้
• ขับรถยนต์ได้ สามารถเดินทางในเขตชลบุรี สัตหีบ ระยอง
• สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

ติดต่อ :
คุณปาณิสรา, คุณนภัทร, คุณอรวรรณ
บ้านสุขนิเวศน์และบริษัทในเครือ
โครงการแอมพิโอ ถนนสาย 36 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.
โทร 095 553 5877
แฟกซ์ 038 110 986
อีเมล Hr_sirisahome@hotmail.com

ตำแหน่ง : ลูกค้าสัมพันธ์ (หมู่บ้านจัดสรร)

รายละเอียดของงาน : ตำแหน่งลูกค้าสัมพันธ์
• ดูแลรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องแจ้งซ่อมโทรศัพท์
• ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดูแลติดตามจนจบงาน
• ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแลให้ข้อมูลโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลโป่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อัตรา
1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
3. ปรับค่าจ้างประจำปี
4. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
5. ค่าน้ำมัน (กรณีออกไปทำงานนอกสถานที่)
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. วันลาพักร้อนประจำปี 6 วัน
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (งานเลี้ยงปีใหม่)
9. ลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วัน/ปี (สำหรับพนักงานที่ผ่านการทดลองงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
• บุคลิกดี รักงานบริการ มีอัธยาศัยดี น้ำเสียงไพเราะ
• การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
• ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
• สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
• หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ผ่านงานลูกค้าสัมพันธ์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ :
คุณปาณิสรา, คุณนภัทร, คุณอรวรรณ
บ้านสุขนิเวศน์และบริษัทในเครือ
โครงการแอมพิโอ ถนนสาย 36 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.
โทร 095 553 5877
แฟกซ์ 038 110 986
อีเมล Hr_sirisahome@hotmail.com

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โซนภาคตะวันออก

รายละเอียดของงาน : ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล

• วางแผนกำหนดกลยุทธ์หรือหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดีและเกิดประสิทธิภาพ
• Recruitment คัดเลือก สรรหา กระบวนการสรรหาพนักงานตั้งแต่ต้นจนจบ
• เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ผลตอบแทนต่าง ๆ
• ฝึกอบรม งานท่องเที่ยว งานปีใหม่ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้พนักงาน
• ประเมินผลการประเมินการทำงานประจำปี ประเมินผลงาน และรวบรวมข้อมูล
• ดูแลเรื่องวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทำงาน
• ดูแลเรื่องกฎระเบียบของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
รับสมัครด่วน
ตำบลโป่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อัตรา
1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
3. ปรับค่าจ้างประจำปี
4. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
5. ค่าน้ำมัน (กรณีออกไปทำงานนอกสถานที่)
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. วันลาพักร้อนประจำปี 6 วัน
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (งานเลี้ยงปีใหม่)
9. ลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วัน/ปี (สำหรับพนักงานที่ผ่านการทดลองงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย - หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีภาวะผู้นำ บุคคลิกดี มีวุฒิภาวะดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้
• มีความกระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
• สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว

ติดต่อ :
คุณปาณิสรา, คุณนภัทร, คุณอรวรรณ
บ้านสุขนิเวศน์และบริษัทในเครือ
โครงการแอมพิโอ ถนนสาย 36 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.
โทร 095 553 5877
แฟกซ์ 038 110 986
อีเมล Hr_sirisahome@hotmail.com