Coco Hill แหลมฉบัง รีบมูฟโอนฟรี 1!

โคโคฮิลล์ 2 ชั้นครึ่ง เริ่ม 2.xx ล้านบาท ถนนเขาทุ่งวัว หลังม.เกษตร ได้ทั้งอยู่อาศัยและทำธุรกิจ
อยู่ในย่านชุมชนขนาดใหญ่ ที่สุดแห่งทำเลเพื่อการค้าขาย

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลโครงการ